vodovod mala

U velikoj dvorani sjedišta društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., danas je održano svečano potpisivanje Ugovora o uslugama nadzora nad gradnjom za ugovore  u okviru „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“.

Ugovor o uslugama nadzora su ispred Zajednice gospodarskih subjekata INSTITUT IGH, d.d., Zagreb i EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb, potpisali Vedrana Tudor, specijalni opunomoćenik i članica Uprave društva INSTITUT IGH, d.d., Zagreb te Josip Ćorić - prokurist društva EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb. U ime naručitelja, društva VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split, ugovor je potpisao direktor društva Tomislav Šuta.

Vrijednost ugovora iznosi 33.686.524 kune bez PDV-a, a usluge nadzora u okviru ovog Ugovora obuhvaćaju usluge stručnog  građevinskog, strojarskog, elektro i geodetskog nadzora te provedbe ugovora o radovima.

vodovod mala

Vedrana Tudor,  INSTITUT IGH, d.d., Zagreb; Tomislav Šuta, VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split; Josip Ćorić, EPTISA ADRIA d.o.o., Zagreb

Nadzor će se odnositi na sve radove na spoju sustava odvodnje južnog sliva na Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Stupe i dogradnji podmorskog ispusta Stobreč, zatim radove na optimalizaciji spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita. Također uključivat će nadzor nad radovima na odvodnji i vodoopskrbi naselja Žrnovnica i Korešnica, rekonstrukciji i dogradnji sustava odvodnje i vodoopskrbe Grada Solina i Općina Podstrana, Klis i Dugopolje, nadzor nad radovima na dogradnji sustava daljinskog nadzora i upravljanja i regulaciji dovoda vode izvorišta Jadro – crpna stanica Ravne Njive te na projektiranju, rekonstrukciji i dogradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin” investicija je ukupne vrijednosti 1.791.760.602,63 kune, a od ukupno prihvatljivih troškova koji iznose 1.419.408.482,096 kuna, 975.315.032,88 kuna, odnosno 68,71 posto financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Preostalih 372.352.120,53 kune ili 31,29 posto sufinancirat će se nacionalnim sredstvima.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split – Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)

Izdvojeno

 
 
 

RAZVRSTAVANJE OTPADA
Razvrstavanjem do nižih računa i čistih Kaštela
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij
PRIKUPLJANJE SVIH VRSTA OTPADA U 2022.
Način prikupljanja miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada