hren

Gradski vijećnici prihvatili su na prošloj sjednici prijedlog Programa potpore poljoprivredi na području Kaštela u trogodišnjem razdoblju. Riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna Grada Kaštela u periodu od 2021. do 2023. godine u ukupnom iznosu od milijun i 200 tisuća kuna  i to kroz šest mjera, s tim da u kalendarskoj godini može biti raspisano više javnih poziva u okviru jedne mjere.

Prema Programu subvencije, potpore će se dodjeljivati za sufinanciranje nabave sadnog materijala za trajne nasade, ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima povezanima s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektoru vinogradarstva, vinarstva, voćarstva, povrtlarstva, cvjećarstva, ljekovitog i začinskog bilja. Potom za ulaganje u plastenike, staklenike i protugradne mreže, za nabavku i održavanje mehanizacije i opreme, za ulaganje u sustav navodnjavanja i za ulaganje u pripremu poljoprivrednog zemljišta.

Što se tiče potpore za nabavu sadnog materijala za trajne nasada potpora će iznositi do 10 tisuća kuna i to u trećini prihvatljivih troškova. Dok će kod ostalih nabava i ulaganja potpora iznositi po korisniku do 50 tisuća kuna, odnosno 80 posto prihvatljivih troškova.

Potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru koje su odobrene Uredbom ne smiju prelaziti 20 tisuća eura po pojedinom korisniku u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. U obzir se uzimaju i sredstva iz EU fondova ukoliko ih je korisnik primio kao potporu male vrijednosti.

Dodajmo, kako se Program potpore provodi s ciljem podizanja novih trajnih nasada te obnovu postojećih, potom za zaštitu poljoprivrednih površina od prirodnih nepogoda i štetnog utjecaja ptica i divljači, smanjenje temperaturnih razlika prilikom uzgoja te proširenje proizvodnje voća, povrća i cvijeća izvan sezone. Odnosno, unapređenje poljoprivredne proizvodnje te povećanje iskoristive površine poljoprivrednog zemljišta.

O svim natječajima pravovremeno ćemo vas izvijestiti na našim stranicama.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij