hren
 

Prema najavama,  radovi na izgradnji luke i uređenju obalnog pojasa u Kaštel Starom, projekt Županijske lučke uprave, iako mnogi građani nisu primjetili nikakve promjene, započeli su ovog tjedna, a prvi radovi odnose se na „morski“ i pripremni dio projekta.

- U tijeku su geodetski radovi snimanja i iskolčenja građevine, a prema izjavi voditelja gradilišta Zorana Vukorepe iz tvrtke Pomgrad,  u Pomgradu se  priprema oprema za iskop i odvoz materijala morem. Prvi radovi na kopnu započet će za približno dva tjedna – izvijestili su nas u kaštelanskom gradskom Odjelu za komunalu.

Ujedno, tijekom ovih dana, nadležne službe Grada Kaštela provode radnje u cilju oslobađanja prostora za potrebe gradilišta, a što se odnosi na uklanjanje preostalih brodica iz mora, izmještanje automobila, koji se tu parkiraju, na drugu lokaciju te uklanjanje štandova i ostalih predmeta i objekata kako bi se cijeli prostor oslobodio za radove.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij