hren

IZ PRORAČUNA
Grad Kaštela će u sljedećoj godini, prema Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usvojenom na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, za tu svrhu potrošiti 34,3 milijuna kuna, dok će za održavanje komunalne infrastrukture rezervirati 29,8 milijuna kuna.

Prema Programu neki radovi bit će završeni, neki započeti, a neki će naredne godine biti tek u fazi uređivanja imovinsko-pravnih odnosa, ishođenja dozvola, izrade glavnog projekta i slično.

Tako će Grad sa pet milijuna kuna sufinancirati uređenje obalnog pojasa u centru Kaštel Starog, a nositelj tog  projekta, čiji radovi unatoč najavama još nisu započeli, je Županijska lučka uprava Split. Kaštela će taj projekt sufinancirati i još dvije godine naknadno.
Početak radova planiran je na uređenju ljetne pozornice u Dudanovom parku, za što je osigurano u proračunu za sljedeću godinu 1,6 milijuna kuna.

Ishođenje dozvola, rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, izrada glavnih projekata ili izrada neke od faza dokumentacije predviđene su za uređenje rive u zapadnom dijelu Starog i Novog, za što je osigurano 300 tisuća kuna te izradu betonskih pera za zaštitu plaža u Kambelovcu, za što je planirano 150 tisuća kuna.
Oko 200 tisuća kuna planirano je za idejno rješenje uređenja istočnog dijela sućuračke rive, a 100 tisuća kuna za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta uređenja parka u ulici Milinkovo u Gomilici.
Za ishođenje lokacijske dozvole i glavni projekt uređenja rekreacijskog parka u Lukšiću osigurano je 100 tisuća kuna, za idejno rješenje uređenja obale na Gabinama  200 tisuća kuna te za ostale javne površine milijun kuna

Radovi na rekonstrukciji ulice Grgura Ninskog i Don Frane Bege.

Završetkom radova na uređenju i rekonstrukcijama pojedinih ulica zadovoljni će moći biti samo stanovnici Koludrovca u Štafiliću, a početkom radova građani u ulicama Grgura Ninskog na granici Starog i Novog te Don Frane Bege u Kambelovcu.
Prema planovima započet će i radovi i na trećoj fazi rekonstrukcije stare ceste u istočnom dijelu Sućurca, i to od ambulante do cementare Sv. Juraj.

U sljedećoj godini započet će se s rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa te ishođenjem dokumentacije za uređenja i rekonstrukcije za Zagorski put u Radunu, istočni dio Obale kralja Tomislava u Lukšiću, Nehajski put, Ulicu uz potok Smokvicu u Kambelovcu,  Škabrnjsku i Cvitićevu ulicu u Novom, Obalu kralja Tomislava u Gomilici, Put sv. Ante Padovanskog između Lukšića i Kambelovca te dokumentacija za prometnice unutar UPU-a 18 i UPU-a Giričić.

Rješavanje imovinsko – pravnih odnosa i ishođenje dozvole planirani su za uređenje autobusne stanice Kambelovac – sjever.

Groblja se šire

Za dovršetak radova, ali i novo širenje groblja u Kambelovcu rezervirano je 8,6 milijuna kuna, a za dovršetak radova na groblju u Gomilici i dokumentaciju za dodatno širenje osigurano je 900 tisuća kuna.
Za uređenje dokumentacije za širenje groblja u Lukšiću te sanaciju potpornog zida u programu izgradnje predviđeno je 450 tisuća kuna,

Rekonstrukcija javne rasvjete, pri čemu će biti promijenjeno oko 400 rasvjetnih tijela, na Cesti dr. Franje Tuđmana, Grad će koštati oko tri milijuna kuna, a ostala javna rasvjeta oko 600 tisuća kuna.

Održavanje uobičajeno

 Za održavanje komunalne infrastrukture u proračunu Grada predviđeno je 29,8 milijuna kuna, od čega 12 milijuna odlazi na redovnu djelatnost Vlastitog komunalnog pogona. Preostala sredstva raspoređena su na održavanje nerazvrstanih cesta, oko 5,5 milijuna kuna, održavanje sustava za oborinsku odvodnju 300 tisuća kuna, groblja 400 tisuća kuna, javne rasvjete 2,8 milijuna kuna, održavanje javnih površina 5,9 milijuna kuna, manja održavanja objekata milijun kuna te ostalo u manjem iznosu.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij