hren
 

POKRENUT EDUKACIJSKI PROJEKT
Projekt pod nazivom „Otpad ili smeće – sve od tebe kreće“, započeo se danas provoditi u Kaštelima, a radi se o projektu različite vrste edukacije djece i odraslih na temu odvajanja, prikupljanja i gospodarenja otpadom. Projekt provode Grad Kaštela te općine Lećevica i Muć, a realizira ga Suvremeno učilište u Splitu.

- Radi se o bitnom projektu kojem je cilj osvijestiti javnost o potrebi održivog gospodarenja otpadom. Mi kao partneri na tom projektu, održat ćemo 44 radionice u kaštelanskim vrtićima te po čettiri radionice u vrtićima u Lećevici i Muću.  Kako vidite, poseban naglasak je na djeci jer ona predstavljaju građane budućnosti, koji najlakše mogu usvojiti dobre navike i prenijeti ih svojim obiteljima – kazao je o provedbi projekta Alen Jerkunica sa Suvremenog učilišta u Splitu.

Prva radionica tako je danas organizirana u vrtiću Maslina u Kaštel Štafiliću, gdje su najmlađi imali priliku saznati nešto o odvojenom prikupljanju otpada i cijelom  nizu sličnih tema, a u razgovore s predavačem Matom Hercegom  uključili su i vlastita iskustva.

- Mi u kući imamo dvije kante ali ne dijelimo otpad jer nemamo posebne kante za to. Ali ja znam što je recikliranje. Vidio sam u dućanu. Tamo odvajaju boce i novine pa ih šalju u tvornicu gdje od njih naprave igračke ili drugi papir – objasnio nam je ovog dana David.

- A mi u kući imamo malo kanti i imamo malo smeća. Vidila sam vanka imaju četiri različite kante, jedna za plastiku, jedna za staklo, jedna za papir i jedna za druge škovace. To ljudi onda ponovo prerade i dobijemo nove stvari – uputila nas je u tematiku Maris.

- Ljudi nose u dućan boce i dobiju kune, a onda boce se zgnječe i rastope i prave se nove boce ili nešto drugo – kratko je postupak recikliranja opisao Lovre.

Kao što je najavljeno, većina edukacija odnosit će se upravo na najmlađe i njihove obitelji, a nekoliko tribina očekuje i ostale građane Kaštela.

- U sklopu ovog projekta u kaštelanskim mjesnim odborima održat će se osam tribina za građane, na kojima će građani moći dobiti informacije te postavljati pitanja o svemu što ih zanima. Kaštela već duže vremena imaju više  zelenih otoka s kantama za odvojeno prikupljanje otpada, gradska tvrtka Zeleno i modro započela je s podjelom spremnika po kućanstvima te vrećicama za odvojeno prikupljanje papira i plastike. Za nekoliko dana očekujemo otvaranje reciklažnog dvorišta koje je potpuno opremljeno i u kojem će se prikupljati dvadesetak različitih vrsta otpada. Tako da mi u Kaštelima poduzimamo korake na ovu temu i idemo naprijed  – izjavio je gradonačelnik Denis Ivanović, koji je ovog jutra došao pozdraviti mališane.

Projekt  „Otpad ili smeće – sve od tebe kreće“, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Foto: Ivana Topić (PGK)


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij