hren
 
Grad Kaštela, Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo, zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove, gospodarenje gradskom imovinom i komunalno gospodarstvo, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo, na temelju odredbi članka 105. i 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji "Narodne novine RH" br. 76/07.) POZIVA…

Vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na katastarskim česticama zem. 3838/2, 3838/1, 3665/2, 3647, 3646, 3654, 3653, 7567, 3643, 3644, 3634, 3635, 3633, 3613, 3612, 3615 i 3626/2 k.o. KAŠTEL SUĆURAC, te jedinicu lokalne samouprave na čijem području se planira zahvat, na uvid u idejni projekt u postupku ishođenja lokacijske dozvole za gradnju prometne mreže - OS 1 i OS 5, unutar gospodarske zone u Kaštel Sućurcu na gore' navedenim česticama a po zahtjevu GRADA KAŠTELA, Braće Radića 1, Kaštel Sućurac.

Uvid će se obaviti dana 11. siječnja 2011. od 9 do 13 sati u prostorijama Odsjeka za prostorno uređenje u Kaštel Sućurcu, Braće Radića 1,2. kat, soba br. 5.

NAPOMENA:

1. Umjesto pozvane stranke, pozivu se može odazvati njihov punomoćnik.;
2. Osoba koja se odazove pozivu, dužna je ponijeti osobnu iskaznicu te dokazati da ima svojstvo stranke (dokazati vlasništvo ili svoja stvarna prava na predmetnom zemljištu).
3. Ukoliko se pozvani ne odazove ovom pozivu odlučit će se temeljem stanja u spisu, te će se za predmetni zahvat u prostoru izdati lokacijska dozvola u skladu sa važećim propisima.


KOMENTARI:

Stari Komentari (2)

  • (Gost_1302)

    Zna li se što će se tu gradit ili koji trgovački centar dolazi?

    oko 8 godina prije
  • (Gost_8234)

    a di su te čestice????

    oko 8 godina prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara