hren
Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...1. HRVATSKA DEMOKRATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA (HDRS)
HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA (HČSP)
HRVATSKI DEMOKRŠĆANI (HD)
HRVATSKI ISTINSKI PREPOROD (HIP)
HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA (HKDU)
Nositelj liste: Davor Blinja, dr. vet. med., Hrvat, Put blata 14 a, K. Stari, 14816141 - Kaštela

1. DAVOR BLINJA dr. vet. med., Hrvat, Put blata 14 a, K. Stari, 14816141 - Kaštela
2. ŽELJKO JAKELJIĆ, Hrvat, Javorska 7, K Stari, 100281712 - Kaštela
3. VINKO PAVELIN, Hrvat, Braska peca 7, K. Sućurac, 101691901 - Kaštela
4. MILOJKA VICETIN, Hrvatica, Cesta dr. F. Tuđmana 294, K. Sućurac, 101277924 - Kaštela
5. JURE ŠEGO ing. oec, Vukovarskih heroja 40, K. Sućurac, 100910166 - Kaštela
6. DARKO OPAČAK dipl. prav., Hrvat, Nehajski put bb, K. Štafilić, 1007314489 - Kaštela
7. TIHOMIR BATINIĆ, Hrvat, Kneza Domagoja bb, K. Gomilica, 100377291 -Kaštela
8. MARIJA TEŠIJA dipl. oec, Hrvatica, Put blata bb, K. Novi, 14767843 - Kaštela
9. MARIO RADUNIĆ, Hrvat, Narodnog preporoda 46, K.Novi. 100583565 - Kaštela
10. LEONARDO GELO, Hrvat, Magistrala 70, K. Lukšić, 100345797 - Kaštela
11. ANTONIO BOŽIN dipl. ing., Hrvat, Tome jerčića 23, K. Sućurac 100883862, Kaštela
12. KAIĆA ROKOV, Hrvat, Put groblja 9B, K. sućurac, 15655067 - Kaštela
13. MILE IVANĆIĆ, Hrvat, Javorska bb, K. Stari, 15313863-Kaštela
14. JELENKA MAMIĆ, Hrvatica, Bojišće 2, K. Stari 15210157-Kaštel
15. VELJKO ŠUĆUR, Hrvat, Dr. J. Omašića 47, K. Lukšić, 100335419 - Kaštela
16. BORIS BOŽIN, Hrvat, Magistrala Vrila 1, K. Sućurac, 14026527 - Kaštel
17. NEDJELJKO GUDELJI, Hrvat. Soulavy 15, K. Lukšić, 100570692 - Kaštela
18. NADA BRALIĆ, Hrvatica, Cesta dr. F Tuđmana bb, K. Štafilić 100752400 - Kaštela
19. IVO ŠARIĆ dipl. oec, Hrvat, A. Beretina 40 A, K. Novi, 15248274 - Kaštela
20. TOMISLAV DUMANČIĆ, Hrvat, Put blata bb, K. Novi, 15313700 - Kaštela
21. ANTE IVKOVIĆ, Hrvat, Ričivica 1, K. Novi, 14580529 - Kaštela
22. ADELHAIDA RADOVIĆ, Hrvatica, Vukovarskih heroja 30, K. Sućurac, 100107529-Kaštela
23. MARINKO RINČIĆ, Hrvat, Zagorski put bb, K. Stari, 101652402 - Kaštela
24. DOMAGOJ VELJAČA, Hrvat, Cesta dr. F. Tuđana 80, K. Novi, 101487967 - Kaštela
25. VINKO ČURKOV, Hrvat, Put blata 14, K. Novi 100747375 – Kaštela

Komentirajte ovu gradsku listu na FORUMU...HDRS, HČSP, HD, HIP, HKDU na FORUMU...


KOMENTARI:

Stari Komentari (1)

  • (Gost)

    Zašto pored svačijeg imana piše nacionalnost kada po zakonu se to više ne smije isticati? U dokumentima pored imena više ne stoji nacionalnost, nego samo državljanstvo

    oko 12 godina prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara